Score

Een wedstrijd bestaat uit “best of three” of “best of five” games. De point-a-rally score wordt gebruikt. Dit wil zeggen dat je een punt scoort als je de rally wint. Een game gaat tot 11 of 15 punten*. Wanneer de stand in een game 10-10 of 14-14 is, dan moet een speler met twee punten verschil winnen.
*op recreatief niveau worst Squash 57 meestal gespeeld tot 15, terwijl de competitie voor betere spelers gespeeld wordt tot 11.

Hoe scoor je punten?

Punten kunnen gescoord worden door beide spelers, of hij nu de service heeft of niet. Wanneer er speler er niet in slaagt om correct te serveren of retourneren volgens de regels, dan wint de tegenstander het punt. Wanneer de ontvanger van de service het punt wint, krijgt hij een punt en wordt hij op zijn beurt de serveerder.

Service

  • De toss bepaalt wie er mag beginnen met serveren. De serveerder blijft aan service tot hij een rally verliest. Dan wordt de tegenstander de serveerder.
  • In het begin van elke game en na het bekomen van de service heeft de serveerder de keuze vanuit welk servicevak hij serveert. Hij blijft afwisselen zolang hij punten blijft winnen. Indien de serveerder foutief serveert en de fout wordt niet geaccepteerd (zie verder) of de rally eindigt in een let, dan moet hij van dezelfde kant opnieuw serveren.
  • Voor je tegen de bal slaat, moet je de bal op de grond laten botsen zonder dat hij de muur raakt. Je moet dan rechtstreeks op de voormuur tussen de tin en de buitenlijn serveren. De bal moet botsen in het achterste kwart van de court tegenover de servicebox van waar geserveerd wordt. Hij moet dus eerst botsen voor hij de achtermuur raakt. De bal mag de zijmuur wel eerst raken. De ontvanger mag achter wel volleren. Een service die de achtermuur en de vloer samen raakt (nick), is een goede service.
  • Is je eerste service fout, dan krijg je een tweede kans. De ontvanger mag beslissen de eerste foute service te spelen en dan wordt de foute service een goede service en gaat de rally verder. De ontvanger mag bij een tweede foute service niet verder spelen.

Het spel

De spelers spelen de bal afwisselend terug zolang de rally duurt.

Let

Een let is een onbesliste rally en de service of de rally waarin de let werd toegekend, telt niet. De serveerder serveert opnieuw van dezelfde kant. De let geldt niet voor de vorige eerste fout van de service die niet aanvaard werd door de ontvanger.

Warm-up & interval

De opwarming voor aanvang van de wedstrijd duurt 5 minuten. 90 seconden is toegelaten tussen het einde van de warm-up en de start van de eerste game én tussen elke game.